To gutter som mediterer
  Vi hører stadig mer om mindfulness og meditasjon, og begrepene brukes ofte om hverandre. Vår opplevelse er at det fortsatt er en del usikkerhet rundt hva disse begrepene egentlig betyr, og vi har derfor laget en kort introduksjon.


  Mindfulness

  En mye brukt definisjon av mindfulness kommer fra Jon-Kabat Zinn:

  «Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgmentally.»

  På norsk oversettes gjerne mindfulness til oppmerksomt nærvær, og vi ser av definisjonen at mindfulness kan beskrives som nærværet som oppstår når vi er bevisst tilstede i øyeblikket, akkurat slik det utfolder seg, på en åpen, aksepterende og ikke-dømmende måte.

  Noen ganger hjelper det også å tenke på mindfulness gjennom hvordan det kan oppleves når vi ikke er tilstedeværende, som for eksempel når vi knuser eller søler ting fordi vi er uforsiktig og ikke følger med, når vi har vanskelig med å fokusere på det som skjer i øyeblikket, når vi haster av gårde fra ett sted til et annet uten å tenke over hvor vi går, når vi opplever å få på «autopilot», eller når vi bruker mye tid på tanker om fortid og fremtid.


  Meditasjon

  Mindfulness og meditasjon brukes ofte om hverandre, og noen ganger ser vi det beskrevet som mindfulness-meditasjon, men forskjellen kan være nyttig å lære seg.

  Grunnleggerne bak meditasjons-appen Headspace sier det fint når de understreker at mindfulness ikke er en midlertidig tilstand vi kun opplever mens vi mediterer, men heller en kvalitet ved sinnet som er med oss i større eller mindre grad gjennom dagen.

  Meditasjon er altså verktøyet vi bruker for å øve oss på å være til stede eller «mindful». Til å begynne med evner vi kanskje bare å være mindful i kortere perioder, men over tid vil vi oppleve at det blir lettere. Etterhvert vi kan ta med oss denne tilstedeværelsen gjennom dagen i ulike situasjoner.

  Oprah Winfrey spurte den kjente Zen Mesteren Thich Nhat Hanh om han mediterte hver dag, til det svarte han:

  «We try to do it not only every day but every moment. While drinking, while talking, while writing, while watering our garden, it's always possible to practice living in the here and the now.»

  En hver situasjon er altså en invitasjon til å praktisere og være mindful! Det fine med dette er at vi kan øve selv om vi ikke har med oss meditasjonspute, yogamatte eller røkelse. Du kan gjøre det på soverommet, på butikken, på jobben og i samtale med andre.

  Men som alt annet ønsker vi å råde deg til å ta fatt på denne oppgaven med et mål om en balansert tilnærming. Det er ikke forvente at vi skal tenke på meditasjon i et hvert pustende sekund. De fleste reiser starter med et første skritt. Prøv deg frem!

  Effekt

  Hvilken effekt kan vi vente av å praktisere meditasjon? Hvis vi mediterer med en tydelig idé om hva vi ønsker å få ut av praksisen (for eksempel: ro, glede, mindre smerte) kan vi oppleve at dette kommer i veien for mindfulness, og det er paradoksalt nok når vi gir slipp på hva vi ønsker å oppnå at vi vil oppleve å finne de resultatene vi er ute etter.

  Likevel kan det være nyttig og motiverende og gi en liten oversikt veldokumenterte effekter av mindfulness og meditasjon:

  Reduksjon av stress og angst

  Økt fokus og bedre hukommelse

  Forbedret evne til å løse problemer og ta avgjørelser

  Positiv stimulering av relasjoner / økt samarbeidsevne

  Dypere innsikt i egne tanker og følelser


  Og noe vi har kjent mye på: omsorg og kjærlighet for en selv, andre og omgivelsene våre!


  Kilder til fordypning 

  Applikasjoner

  Bøker

  Fysiske kurs:

  © To gutter som mediterer
  Ta et dypt pust før du fortsetter dagen.